אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

גרגורי סמבול
06/08/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
5L
LS111676
10/2019
10/2019
אלומיניום
3000 PSI
אלומיניום
כן
06/08/2021
כן

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379