אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

סימור 1242
03/11/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
80CF
AS0749381
09/2016
09/2016
אלומניום
207 BAR
אלומיניום
כן
03/11/2021
לא

שלומי פלניצקי
SEAMOR
29381