אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

דוד אלבז
23/07/2019
ECS
SCUBA
הסבה לניטרוקס
0
8.5
CHX097
01/2019
01/2019
לבן
235
פלדה
כן
23/07/2020
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406