אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

עינאל צלילה
19/10/2020
SCUBAPRO
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
10L
B8622
04/1996
07/2019
לבן
200
פלדה
מגף
כן
19/10/2021
לא

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379