אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אבי לביא
02/06/2020
ECS
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
3L
082
02/2020
02/2020
לבן
3000 PSI
פלדה
כן
02/06/2021
חדש
כן

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379