אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

דרך הים תפעול בעמ 1
28/10/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
7 ליטר - S 50
R102379
05/2017
07/2020
אפור
3000 PSI
אלומיניום
כן
28/10/2021
לא

DUGIT ERAN ROZEN
דוגית
A29383