אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

כרמל
12/07/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
70Cf
P413932
08/1999
06/2020
אלומניום
207BAR
אלומיניום
כן
12/07/2021
ברז חדש - הושלמה צינורית שהיתה חסרה
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381