אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

איתן מהר"מ - רוח צפונית
05/11/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
S080
P137231
08/1994
06/2020
אלומניום
200
אלומיניום
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380