אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אינדיגו
01/12/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
S80
P561989
05/1991
07/2020
לבן ואלומניום (קילופ
207bar
אלומיניום
כן
01/12/2021
לא

שלומי פלניצקי
אינדיגו
29381