אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

בן אברהם
20/12/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
S50
R24762
02/2008
11/2020
צהוב
207BAR
אלומיניום
רשת, מגף
כן
20/12/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395