אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

רון קינסטלר
26/11/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s80
AS209761
07/1999
11/2020
שחור
207BAR
אלומיניום
כן
26/11/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395