אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שי שליו נחשון עבודות ימיות
10/02/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15
98/125/044
01/1998
01/2020
לבן
200
פלדה
רשת, מגף
לא
מותר לשימוש אויר בלבד!
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380