אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה רמת יוחנן # 10
17/11/2019
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
12.0Liter
03/0647/091
03/2003
05/2015
אפור
232BAR
פלדה
מגף
כן
17/11/2020
לא

שלומי פלניצקי
רמת יוחנן
29381