אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

זיו אביב
08/07/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15L
05/1343/153
06/2005
06/2020
צהוב
232BAR
פלדה
רשת, מגף, ידית
כן
08/07/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395