אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה רופין 37
16/06/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s80
CC133885
06/2013
12/2016
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
16/06/2021
היה צבוע בשחור הצבע יתקלף
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395