אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שבי רוטמן
01/11/2020
ECS
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
10L
LWG124
06/2015
07/2020
שחור
232 BAR
פלדה
רשת, מגף, ידית, פקק ברז
כן
01/11/2021
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381