אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אוניברסיטת תל אביב
15/12/2020
Metal Impact
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s063
CC595322
08/2020
08/2020
כסוף
207BAR
אלומיניום
כן
15/12/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395