אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

יבגני רזייב
23/10/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
15
10/0892/169
04/2010
08/2016
שחור/לבן
200
פלדה
כן
23/10/2021
לא

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379