אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

חקר ימים ואגמים - 26
31/12/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
s063
PP110280
08/2017
08/2017
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
31/12/2021
כן

דניאל קוסטה
SEPA
29395