אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

דימה יעקובלב
03/07/2019
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
10L
Ps232pt
01/2007
09/2016
שחור
342
פלדה
מגף, ידית
כן
03/07/2020
לא

דניאל רוזמרין
קיסריה העתיקה
29384