אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אמיר בר שלום
19/09/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
80Cf
P308697
04/1997
07/2019
צהוב
207BAR
אלומיניום
כן
19/09/2020
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381