אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שרון סגל
27/04/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
5.8 ליטר
LS111113
03/2019
03/2019
אפור
207
אלומיניום
ריג לדקו'/סטייג'
כן
27/04/2021
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406