אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

דב זינגרמן
28/10/2019
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
10.0Liter
10/0212/018
03/2010
03/2015
אפור - צוואר שחור/לב
200BAR
פלדה
רשת, מגף, ידית, פקק ברז
כן
28/10/2020
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381