אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אבי בן גיגי
09/06/2020
ECS
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
10
109503
01/2001
07/2018
לבן
200
פלדה
רשת, מגף
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380