אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מעגן מיכאל 023
07/07/2020
Metal Impact
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
63 cf
cc526227
06/2019
06/2019
כסוף
207 bar
אלומיניום
כן
07/07/2021
לא

רוני ברק
מעגן מיכאל
29393