אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

יניב פיטל
16/02/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
4.3
BS0017072
09/2012
04/2017
צהוב
200
אלומיניום
ריג לדקו'/סטייג'
כן
16/02/2021
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380