אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אולגה בוניאק
12/07/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
11.1 Liter
P56346
09/2014
06/2020
אלומניום
207BAR
אלומיניום
כן
12/07/2021
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381