אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

ניר צמח
22/11/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
1
10 ליטר
3029
04/1998
04/2018
צהוב כחול
200 אט
פלדה
פקק ברז
כן
22/11/2021
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406