אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שלמה פלניצקי
02/07/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
040 CF
LS14355
08/2005
11/2016
צהוב
207 BAR
אלומיניום
ריג לדקו'/סטייג'
כן
02/07/2021
כן

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381