אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אודי בן גל
13/07/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
11.1 ליטר
AS0775112
09/2017
09/2017
כסוף
207 אט
אלומיניום
רשת
כן
13/07/2021
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406