אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

תמר הופמן
30/07/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
S050
R15514
02/2007
05/2016
שחור
207BAR
אלומיניום
כן
30/07/2021
צבע מקולף
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395