אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

יוני שימחי
01/11/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
80Cf
P214168
09/2014
06/2020
אדום
207BAR
אלומיניום
כן
01/11/2021
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381