אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

יוסי מוריאל
20/05/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
9 ליטר
BJ0054281
09/2017
09/2017
כסוף
207 אט
אלומיניום
כן
20/05/2021
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406