אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

סימור 1002
04/11/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
63cf
PP107338
04/2016
04/2016
אלומניום
207BAR
אלומיניום
כן
04/11/2021
לא

שלומי פלניצקי
SEAMOR
29381