אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

איתן מהר"מ
22/07/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
S080
P321034
01/2018
01/2018
כחול
200
אלומיניום
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380