אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שי שליו - נחשון עבודות ימיות
20/05/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15
97/386
07/1997
03/2020
לבן
200
פלדה
מגף
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380