אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אייל החשמלאי 4
22/10/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
S 80
AS0842168
06/2020
06/2020
אפור
3000 PSI
אלומיניום
כן
22/10/2021
כן

DUGIT ERAN ROZEN
דוגית
A29383