אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אבי לביא
26/05/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
12L
AS0627134
09/2011
06/2017
אלומניום
3000 PSI
אלומיניום
כן
26/05/2021
כן

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379