אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

דרור גולובוביץ
02/06/2020
Roth Mion
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15L
2019/2639
03/2019
03/2019
שחור
230BAR
פלדה
מגף, ידית
כן
02/06/2021
מיכל וברז חדשים
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395