אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אבירם בן צבי
22/08/2019
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s80
AS0554116
12/2009
07/2018
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
22/08/2020
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395