אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

נירים 10#
16/06/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
12.5 Liter
99/130/36
03/1999
05/2020
שחור
200BAR
פלדה
כן
16/06/2021
לא

שלומי פלניצקי
מועדון הצלילה של גבי
29381