אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

עמיר וידנפלד
01/09/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
S050
R101480
04/2016
04/2016
אלומניום
200
אלומיניום
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380