אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שי שליו - נחשון עבודות ימיות
02/02/2020
Roth Mion
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15
49562
04/1995
05/2016
לבן - נצבע ע"י הלקוח
200
פלדה
רשת, מגף
חלודה רבה מאוד צד חיצוני ופנימי, ריח רע, הברגות לא תקינות
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380