אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה רופין 60
28/06/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s063
PP6709
09/2018
09/2018
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
28/06/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395