אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אלון ורד
06/08/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
12
94/062/006
01/1994
09/2019
שחור
200/300
פלדה
כן
06/08/2021
לא

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379