אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה רופין 5
08/03/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s063
BJ0044040
09/2011
01/2020
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
08/03/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395