אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

דרך הים תפעול בעמ 2
28/10/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
10 ליטר - S 063
PP110274
08/2017
07/2020
אפור
3000 PSI
אלומיניום
כן
28/10/2021
לא

DUGIT ERAN ROZEN
דוגית
A29383