אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שרון סגל
27/04/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
3 ליטר
19/0498/085
03/2019
03/2019
שחור
235 אט
פלדה
לא
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406