אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

דרור גולובוביץ
16/06/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s80
AS0699109
08/2014
06/2020
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
16/06/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395