אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

צביקה פייר
07/01/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
7
R1854
07/2012
11/2017
אלומיניום
3000 PSI
אלומיניום
כן
07/01/2021
לא

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379